dinsdag 17 mei 2016

De politieke islam zal nooit verdwijnen

                                                                     
                 
Het was de koudste eerste Pinksterdag sinds tachtig jaar, hoorde ik op de radio. Volgens de volkse logica kunnen Pasen en Pinksteren niet op één dag vallen, maar de weergoden doen niet aan logica. Kennelijk zijn ze op de hand van de klimaatsceptici door te bewijzen dat zij over het weer gaan en lak hebben aan klimaatwetenschappers. Een dag later al viel er te lezen dat de warmste april ooit achter de rug hebben. De opwarming lijkt een feit te zijn, maar voor klimaatsceptici blijft het de vraag of er een oorzaak wordt gezocht bij een gevolg. Zo hoort dat in de wetenschap. Jarenlang zijn we gekweld met de fatale gevolgen van cholesterol en de verkeerde vetten. Menigeen is rijk geworden met het uitponden van de vethysterie. Sinds kort heeft voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat ‘slecht vet’ zo slecht niet is. Ik raad daarom iedereen aan om wetenschappelijk onderzoek met een korreltje zout te nemen. Over een paar jaar blijkt het toch weer anders te liggen.

Als het nuttigste effect van de klimaathysterie, zie ik het steeds onafhankelijker worden van Arabische olie. In de jaren zeventig zetten de olielanden het stopzetten van de levering van olie in als chantagemiddel. Het toestaan van gezinshereniging voor gastarbeiders was één van de eisen waarvan het weer openzetten van de oliekraan afhankelijk werd gesteld. Veel Europese landen gingen direct om. Nederland pruttelde wat langer tegen. Benzine ging op de bon. Nadat ook Nederland omging, vertelde Den Uyl het Nederlandse volk dat niets meer hetzelfde zou blijven. Wat dat betekende, weten we nu maar al te goed.

De politieke islam zal nooit verdwijnen’ is de titel van een lezenswaardig en te bewaren artikel in de NRC van het Pinksterweekend. Schrijver Marcel Kurpershoek (ooit gezant voor Syrië) rekent daarin af met een aantal misvattingen in het beleid van de laatste decennia. Je kunt in het Midden-Oosten maar beter het gesprek ingaan met een stevige opstelling dan het naar de mond praten in de vrees de ander te mishagen, is één van zijn stellingen. Voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek en een minder grote afhankelijk van Arabische olie zijn de vaders van dat soort nieuwe inzichten. Probeer een salafist niet van zijn ongelijk te overtuigen is een andere stelling van Kurpershoek, een salafist wordt er alleen maar hardnekkiger van. Steun geen seculiere dictators, stop met ontwikkelingshulp aan islamitische landen (hilarisch voorbeeld over Jemen!) en wees zeer bescheiden over wat we aan het Midden-Oosten kunnen bijdrage. Allemaal stellingen die tot overdenkingen dienen te leiden bij het Nederlandse en Europese Midden-Oostenbeleid.

Dat er moet harder worden nagedacht, is ook mijn idee. De meeste islamitische landen zijn ‘failed states’ waar corruptie de beste manier is om aan armoede te ontkomen. De vluchtelingenstroom wordt eerder veroorzaakt doordat veel mensen geen toekomst meer zien, dan door oorlogsgeweld. Althans dat wordt gezegd door Michael Moller, iemand die geacht kan worden daar verstand van te hebben. Alweer het overdenken waard en vooral vanuit de vraag: wat moeten we er mee?


Geen opmerkingen: