maandag 29 augustus 2016

De islamisering van het strand

                                                                         
                   
Is deze gebeurtenis geënsceneerd? Het zou me niet verbazen, al kan ik die opzet niet bewijzen. Voor de complotdenkers wijs ik op de licht getinte figuur linksboven die lijkt te kijken of alles volgens plan verloopt. Is het zijn durfallige maar slecht acterende tante? De dame ligt daar op een stenig strand en lijkt verder niets bij zich te hebben. Het is zelfs de vraag of ze de intentie heeft om te gaan zwemmen. Ze ligt daar als een ‘fremdkörper’ tussen zonnebadende mensen. De politie is kennelijk getipt en heeft een oproep gedaan via de centrale. Van twee verschillende kanten komt een koppel agenten aanlopen. Hebben die gevraagd de boerkini uit te doen? Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Geen agent zou zoiets doen zonder zeker te weten wat daaronder zit. Ik ga er dus vanuit dat de dame zelf heeft aangeboden de boerkini uit te doen en dat levert wat later spectaculaire plaatjes op. Kennelijk heeft ze er rekening mee gehouden want het uitdoen van de boerkini levert een zedig plaatje op. Het is natuurlijk vreemd dat ze zonder enig (mannelijk) gezelschap midden tussen halfnaakte mensen gaat liggen die door haar religie worden veracht. Het deed me denken aan de moslim die niet met me aan tafel wilde omdat ik daar voor mijzelf een glas wijn en voor hem een glas water had klaarstaan. Zelfs het aanzicht van wijn zou volgens zijn religie voor hem verboden zijn. Overigens denk ik dat de dame in kwestie wel mannelijk gezelschap had en de figuur linksboven is mijn verdachte.

We kunnen de kwestie van twee kanten bekijken. Vanuit de islamitische kant bezien zou de ‘actie boerkini’ best wel eens zijn bedoeld als een begin om op sommige strandgedeelten uitsluitend moslims toe te laten. Tenslotte begon de boerkini-rel op Corsica om het feit dat moslims een deel van het strand voor zichzelf hadden afgezet.

Frankrijk is in discussie over het al dan niet toelaten van de boerkini. Volgens voorspellingen zou dat nog wel eens een grote rol kunnen gaan spelen bij de verkiezingen van volgend jaar. De foto hierboven en die daar nog op volgden hebben een grote rol gespeeld in het aanjagen van de discussie. Die lijkt niet over de boerkini als zodanig te gaan maar over de islam zelf. Frankrijk wil een gematigde islam die in de Europese godsdienstvrede past en er niet op uit is om alle andere godsdiensten te doen verdwijnen.

De boerkini is de steen des aanstoots geworden. Het lijkt belachelijk, maar is dat zeker niet. Onder de veelal oppervlakkige discussie liggen ernstige vragen. Bijvoorbeeld aan al die mensen die zeker weten dat het dragen van een boerkini een mensenrecht is. Ze hebben geen gelijk. Vrijheid gebruikten vrouwen in bijvoorbeeld de jaren zestig om ondanks de afwijzing door de christelijke religies, toch in bikini naar het strand te gaan. Wat houdt de vrijheid van keuze van de dame op de foto in? Mensen die niet kunnen kiezen, hebben geen keuzevrijheid. Als er dan toch voor vrijheid wordt gepleit, wordt die verleend aan de religie die zedigheidskleding voorschrijft. Dat is de kapitale denkfout die vooral links vanuit zijn onderbuik maakt.  Ja, ook links heeft een onderbuik, daar kom ik nog wel op terug. Maar de dame in kwestie heeft in feite geen enkel houdbaar argument als ze zich beroept op individuele vrijheid.

Isaiah Berlin, een Britse filosoof (1909-1997) maakte het beroemde onderscheid tussen twee soorten van vrijheid. ‘Vrijheid van’… en ‘vrijheid tot..’, die de mens tot individuele drager van vrijheid maakte. Je hebt natuurlijk de vrijheid om je totaal te onderwerpen aan de eisen en belangen van een religie, maar daarna houdt iedere vrijheid op en ben je voor die religie instrumenteel geworden. Waar je ook loopt, zit, staat of (in dit geval) ligt ben je een instrument zonder keuzevrijheid. In vrijheid (?), althans zo wordt dat voorgesteld, heb je al je keuzevrijheid opgegeven voor de keuzes die je religie voor je gemaakt heeft.

Een belangrijke imam heeft eens gezegd dat de islam het Westen met haar eigen wetten zal verslaan om daarna haar eigen wetten aan de gastheer op te leggen. Als we ons daar niet tegen gaan verzetten zal het zo gaan. Met dank aan de ‘toleristen’ die eigenlijk niets van het begrip vrijheid begrijpen.
Er is een vernieuwing van het begrip ‘vrijheid’ noodzakelijk. Nu is dat nog te veel verbonden aan de gelukkige afloop van de tweede wereldoorlog. Een nieuw te formuleren begrip zal ook dekking moeten geven aan homo’s, joden en kortgerokte dames om ongestoord in door moslims gedomineerde wijken te kunnen wonen en om zich daar ook ongestoord en in alle vrijheid te kunnen bewegen. Vrijheid van overlast, intolerantie, intimidatie en geweld.

Werk aan de winkel voor filosofen. Toon nu een niet je behendigheid door alles goed te praten. Er is een fundamentele discussie nodig over de relatie tussen individuele vrijheid en vrijheid van godsdienst.

woensdag 24 augustus 2016

Waarom een plaatje van nonnen op het strand ons laat glimlachen en een boerkini niet

                                                                       
 
Moslimactivisten verspreiden via Facebook foto’s van nonnen aan het strand met de suggestie dat er met twee maten wordt gemeten omdat de boerkini niet geaccepteerd wordt. Andere activisten komen met het verhaal dat de boerkini niets met de islam heeft te maken, maar bedacht is om mensen te beschermen tegen zonnebrand. De uitvindster van de boerkini, een Libanese vrouw uit Australië liet optekenen dat ze het kledingstuk bedacht had om moslima’s de vrijheid te geven om van het strandleven te genieten.

De eerste rel op Corsica ging niet over de boerkini zelf, maar over het feit dat moslims een deel van het strand hadden afgescheiden en daar geen anderen toelieten.
Het koranvers dat de zedige bekleding voorschrijft gaat het eigenlijk over het bedekken van de boezem. Door veel moslima’s wordt het als zodanig geïnterpreteerd en ze zijn te herkennen aan de hoog gesloten bovenkleding. Het hoofdoekje bedekt alleen het haar en is als voorschrift niet in de koran te vinden.

Bij de interpretatie van het koranvers dat zich in eerste instantie richt op de vrouwen van de profeet bedacht ik dat Mohammed als liefhebber van vrouwelijk schoon, nogal jaloers moet zijn geweest. Hij wilde niet dat er ongewenste aandacht aan zijn vrouwen werd besteed. Ik herken dat ook bij moslimmannen die hun vrouwen aan het zicht willen onttrekken omdat ze haar met niemand willen delen, al was het maar door blikken. Een wijze moslim vertelde me eens dat moslims zich moeten onderscheiden in bescheidenheid en niet moeten opvallen. “En wat doet de hoofddoek”, meesmuilde hij, “die trekt juist aandacht”.

Er is wat geks met die boerkini. Op veel plaatsen vragen moslimorganisaties juist om aparte zwemuren voor moslimvrouwen, maar met de boerkini mengen moslimvrouwen zich juist onder het publiek en trekken aandacht. Ik ben redelijk consequent. Ik heb het niet op hoofddoekjes, dus ook niet op andere zedigheidskleding voor moslima’s. Daar is een hele eenvoudige reden voor. Wie zich bedekt omdat het een voorschrift uit de koran is, zal ook de rest van de koran serieus nemen. En daar heb ik een probleem mee. De vrouw met het hoofddoekje of andere zedigheidskleding vertelt me eigenlijk dat ik niet deug omdat ik geen moslim ben en vertelt me bovendien dat ze achter de verzen staat waarin moslims wordt opgedragen om de wereld desnoods met geweld voorAllah te veroveren. Er staan veel onaangename verzen in de koran en in een ander blog heb ik daar al eens een aantal van vermeld.

Ik trek de zedigheidskleding van moslima’s niet primair in de verhouding man-vrouw. Ik zie die kleding op de wijze zoals Erdogan dat eens omschreven heeft: het zijn de vlaggen van de islam.
De moslimactivisten die het nieuws spinnen door foto’s te verspreiden van nonnen aan het strand, hebben in één ding gelijk, ze dragen religieuze kleding, maar daar houdt de vergelijking ook helemaal mee op. Ze gaan er niet mee zwemmen. Ze staan voor een heel ander universum dan de geboerkiniëerde moslima’s. Ze zijn actief in onderwijs, ziekenzorg, charitas, ouderenzorg en wat dies meer zij. Ze vormen op geen enkele manier een bedreiging met hun religie. Ze keren zich niet tegen de samenleving. Integendeel, ze maken zich op heel wat plaatsen nuttig. En als we ze dan een enkele keer zien ontspannen aan het strand, zal dat menigeen een glimlach ontlokken. Het wordt ze gegund.
Hoe vaak glimlachen we tegen moslima’s met een hoofddoek, chador, boerkini, et cetera. Dan moet je toch wel van zeer naïeve, politiek correcte en cultuur-marxistische huize komen. De islam is niet zo maar een religie als andere religies. De islam is juist geprogrammeerd om andere religies te vernietigen. De IS-strijders die terug willen naar de tijd van Mohammed laten aanhangers van andere religies niet leven, tenzij ze nog waarde hebben als slaaf. Precies zo deed Mohammed dat ook.

Veel van de zedig geklede moslima’s weten daar overigens weinig van. Aan hen wordt Mohammed voorgesteld als een prins op een wit paard. Ze doen het –al dan niet vrijwillig- omdat ze een jaloerse man hebben die ze niet voor het hoofd willen stoten én omdat ze deel willen uitmaken van de strijdbare islam die de rest van de wereld aan zich wil onderwerpen.

Verboden op kleding leveren weinig op, kritiek op de islam des te meer.

nb. Wim van Rooy heeft in zijn boek 'Waarover men niet spreekt' een groot aantal uitspraken van imams en bekende moslims opgenomen die er geen misverstand over laten bestaan dat het de ambitie van de islam is om de wereld te overheersen.