donderdag 16 maart 2017

Een narcistische islamitische partij in het parlement

                                                                           


Ja, Pechtold is wel narcistisch, maar redelijk ongevaarlijk. Bij Jesse Klaver weet ik dat nog niet zo. Maar van DENK weet ik het zeker: 3 gevaarlijke narcisten.

Bij de huidige stand van zaken komt DENK met 3 zetels in het parlement. De stemmen komen uit de wijken waar veel migranten wonen. In Nieuw-West in Amsterdam is DENK de grootste partij geworden.

In droog gewicht samengevat staat DENK voor het volledig behoud van de islamitische identiteit en prijst dit aan onder de noemer van ‘diversiteit’. “Wen er maar aan” is het motto van de partij. We zijn er, blijven onszelf en gaan niet weg.
Dat levert natuurlijk problemen op. De roep om integratie wordt in Nederland steeds sterker. DENK wijst dat af en wil het eigenlijk als discriminatie criminaliseren. Duizend man ‘discriminatiepolitie’ eist de partij. Onder het handig gekozen denkbeeld van ‘inclusiviteit’, wil de partij de zelfgekozen exclusiviteit van de fundamentele islam als te accepteren aan de Nederlandse samenleving opdringen. Wie daarin niet meegaat is xenofoob, islamofoob en een racist die discrimineert.

Het is een narcistisch standpunt. Wie mij niet mooi, slim, aardig,  rechtvaardig en eerlijk vindt, kan niet deugen. We mogen blij zijn dat heel veel moslims niets van de partij moeten hebben, anders hadden het gemakkelijk zeven of acht zetels met narcistische politieke terreur geworden.

Op wederkerigheid valt DENK niet te betrappen. Ze eist rechten op en legt de plichten bij anderen. Ook dat is een kenmerk van narcisme. Erdogan is een typisch voorbeeld van een narcist. Het beledigde Turkije heeft inmiddels een heilige oorlog met Europa aangekondigd. Het kenmerk van een narcist is dat hij mensen die hem dwarszitten wil vernietigen.

Narcisme is ook eigen aan de tribale cultuur waarin eer en reputatie met alle middelen wordt nagestreefd en empathie afwezig is. Het eigen belang  en het eigen gelijk gaan altijd voor en wordt agressief behartigd. Het narcistische profiel van DENK oefent met name aantrekkingskracht uit op narcistische moslims. De islam verspreidt narcisme door voortdurend te verkondigen dat in de islam alles beter is en de islam de enige oplossing is voor de problemen die de mensheid teisteren. Als we daarvan niets terug zien in islamitische landen, deert dat een rechtgeaarde moslim niet. Als het in die landen niet zo goed gaat is dat te wijten aan een onjuiste uitoefening en beleving van de islam. Alweer krijgen de anderen de schuld.

Psychologen wijten narcisme aan overcompensatie als gevolg van een te gering zelfbeeld en te weinig zelfvertrouwen. Via compensatie laat een narcist het tegenovergestelde zien. Dat masker om de ware aard te verbergen wordt een levensbehoefte en bij de minst of geringste tegenslag reageert de narcist door beledigd te zijn en te eisen dat het ongedaan wordt gemaakt. De narcist acht dat volkomen gerechtvaardigd. Het is dan ook niet merkwaardig dat het deel van de moslims dat behept is met deze aandoening problemen heeft op de werkvloer en als regel een jaarcontract niet overleeft. In het narcistisch jargon heet dat dan discriminatie en of racisme. Al te vaak wordt dat serieus genomen en niet voldoende doorzien. We moeten ons nog beter leren bewapenen.

De partij DENK heeft nu drie narcistische rolmodellen in het parlement. Zij vormen een gevaar voor de geestelijke gezondheid van veel moslims die zich identificeren met hun stijl en in hun narcisme bevestigd worden alsof het een noodzakelijke (over)levenshouding is.

In het parlement hebben de narcistische Kuzu en Öztürk zich al nagenoeg onmogelijk gemaakt. Met de versterking in de persoon van de agressieve Azarkan, zal dat alleen nog maar verder gaan. Het zal in Nederland vooral de strijd voor de integratie geen goed doen als DENK zich voortdurend tegen op integratie gerichte maatregelen zal keren. Het zal ook leiden tot verdere verharding binnen de samenleving. Macho-terreur door jongeren zal toenemen en de bereidheid van een redelijk grote groep moslims om zich aan de geschreven en ongeschreven regels te gouden zal verder afnemen. Nederland krijgt beschuldigingen en bedreigingen om de oren tot het die helemaal zat zal zijn. Turkije hoeft niet met heilige oorlogen te dreigen, die ontstaan vanzelf door de onverzoenlijke houding van DENK. De botsing van culturen is onvermijdelijk geworden.


Er is geen verkeerd populisme, er zijn alleen verkeerde moslims. Veel goedwillende moslims waarschuwen dagelijks voor hen. Het verwijt dat ze nauwelijks zichtbaar zijn is al lang niet meer houdbaar. Het juiste verwijt is dat er te weinig naar hen wordt geluisterd. Vraag het ex-moslima Ebru Umar maar.