zondag 13 november 2016

NOS Jeugdjournaal verbergt de opzienbarende waarheid over wat kinderen van Zwarte Piet vinden

                                                                                

Ook al onbetrouwbaar


In het NOS Jeugdjournaal werd op zaterdag 12 November melding gemaakt van een onderzoek naar wat kinderen van Zwarte Piet vinden. De uitslag van dat onderzoek werd niet vermeld. De nieuwslezeres verwees voor de uitslag van het onderzoek naar de website van het Jeugdjournaal.

De vermelding van het onderzoek kan nauwelijks nieuws worden genoemd. De uitslag van het onderzoek was wel degelijk nieuws. Maar dat nieuws werd de kijker onthouden. Van de ondervraagde 900 kinderen tussen 9 en 13 jaar is 87% het eens met de stelling: “Ik zou het jammer vinden als Zwarte Piet anders wordt. Eenzelfde aantal vindt  dat er te weinig wordt geluisterd naar de mening van kinderen over Zwarte Piet.

Onwelkom nieuws. Het werd de kijker onthouden. Die moest het op de website opzoeken en hoeveel zullen dat hebben gedaan? Het NOS Jeugdjournaal wilde liever niet dat de kijkbuiskindertjes en hun ouders kennis namen van de opmerkelijke uitslag die strijdig is met het beleid dat door NOS en RTL wordt voorgestaan.

Het is het zoveelste bewijs van manipulatie door nieuwsmedia die meer oog hebben voor de stem van minderheden dan voor wat een meerderheid van de bevolking van Nederland vindt. De uitslag van het onderzoek naar de mening van kinderen sluit bijna nauwkeurig aan bij de uitslag van het onderzoek dat het AD deed naar de mening van het land over de kleur van Zwarte Piet. Zesentachtig (86) procent vond dat Zwarte Piet zwart moest blijven.

De uitslag van twee onderzoeken zouden eigenlijk leidend moeten zijn bij de keuze welke kant het op gaat met de kleur van Zwarte Piet. Een meer dan overgrote meerderheid heeft zijn stem laten horen. Buiten een paar grote steden (en bij de RTL en NOS) wordt de intocht van Sinterklaas begeleid door Pieten die gewoon Zwart zijn. De grachtengordels van die grote steden en het Gooi blijven echter gehoor geven aan de leus dat Zwarte Piet een symbool van slavernij zou zijn. Het land kijkt machteloos toe bij hoe een minderheid de meerderheid haar wil oplegt.

Het laffe verbergen van de uitslag van het onderzoek van het NOS-jeugdjournaal is het zoveelste signaal dat een minderheid is losgezongen van wat men in het land vindt. De uit belastingopbrengsten goedbetaalde missionarissen van het multiculturele evangelie zouden wat mij betreft op staande voet ontslagen mogen worden. Hun pleidooi voor het standpunt van minderheden leidt tot versterking van de opvatting dat minderheden recht hebben op hun eigen cultuur en dat wij dat moeten accepteren. Dat staat haaks op de opvatting van de meerderheid van de bevolking dat integratie van minderheden voor de toekomst de beste oplossing is.

Het negeren van 86% van de bevolking, inclusief de kinderen, vormt een bewijs voor de arrogantie van de postmoderne elite die zijn binding met wat leeft in het land is verloren. De reactie zal niet uitblijven. Nog even en veel van die missionarissen zullen wat mij betreft druk zijn met hun onderzoek of Canada ze als migrant zal willen accepteren.

verwant blog
Geen opmerkingen: