dinsdag 26 juli 2016

Hoeveel moslims zullen geschokt zijn door de moord op een priester in Frankrijk?

                                                                   
Gekeeld in zijn eigen kerk
         
Hoeveel?, dat is natuurlijk moeilijk vast te stellen. Het zal wel weer obligate verklaringen regenen van islamitische organisaties die afstand nemen van deze barbaarse moord op een oude priester omdat ze niet willen dat die in verband wordt gebracht met de islam. Het zijn geen geloofwaardige verklaringen. Theologisch-juridisch dienen moslims, in een land waarin ze geen meerderheid vormen, zich te houden aan de geldende wetgeving tenzij hun geweten zich daar tegen verzet. Het afstand nemen door islamitische organisaties is niet principieel, maar situationeel.

Een Turkse imam uit Dieren versprak zich laatst toe hij verklaarde dat hij bereid was te doden of gedood te worden voor zijn geloof. De uitspraak werd omstandig witgewassen door de Dierense moskeeorganisatie die eigenlijk standvastig had moeten verklaren dat het zo in de koran staat. Geen moslim zal tot doden overgaan als hij geen theologische rugdekking heeft. Iemand met gezag moet verklaren dat het de goedkeuring van Allah heeft en dat het leidt tot martelarendom en het paradijs. Achter iedere aanslag moet dan ook zo’n goedkeuring te vinden zijn.

Hoeveel moslims zullen niet geschokt zijn door de barbaarse moord op een bejaarde priester? Ik heb de recente (2015) cijfers van Ruud Koopmans maar weer eens opgezocht.
Op de stelling: Terug naar de wortels van de islam?, antwoordt 54,5% van de Nederlandse moslims bevestigend.
Op de stelling: Slechts één interpretatie van de islam?, antwoordt 74,3% van de Nederlandse moslims bevestigend.
Op de stelling: Religieuze wetten zijn belangrijker dan seculiere wetten, antwoordt 70% van de Nederlandse moslims bevestigend.

De door Koopmans gevonden cijfers zijn schokkend en de voor Frankrijk gevonden percentages liggen nog aanzienlijk hoger. Het blijft speculeren als je je afvraagt hoeveel Nederlandse moslims niet geschokt zullen zijn en bij zichzelf zullen denken: “Met de islam valt niet te spotten”. Ik ga voor een veilig antwoord. Ik denk dat zo’n 55% van de moslims hun schouders ophalen over de moord op een ongelovige. Dat is een probleem omdat de meerderheid van moslims in Nederland, ondanks alle ontkenningen in feite van mening zijn dat het erbij hoort omdat de islam moet streven naar dominantie en omdat intimidatie en afschrikking werken. Bovendien roept de koran ertoe op en maakt het moslims gemakkelijk. Zie bijvoorbeeld dit vers: "..............Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend." [8.12]

Het Nederlandse en Europese beleid moet op de schop
Het beleid is er op gericht om aanslagplegers te isoleren van de islam. Dat beleid is er vermoedelijk om te voorkomen dat de bevolking zich en masse tegen de islam en moslims keert. Dat is geen houdbaar beleid. Ondergronds en bovengronds groeit het verzet en met iedere aanslag zal de groep die om maatregelen vraagt groeien.

Al eerder heb ik erop gewezen dat de islam op principiële gronden niet in aanmerking komt voor de rechten die voortvloeien uit de vrijheid van godsdienst. Het faciliteren van bijvoorbeeld de bouw van moskeeën, de oprichting van scholen, de belastingaftrek voor giften aan islamitische instellingen en liefdadigheidsfondsen en het verstrekken van allerlei subsidies, moet worden beëindigd. Het is een maatregel die ik bepleit tot de islam is hervormd en past binnen de Europese godsdienstvrede.

Wetgeving zal moeten worden aangepast zodat vijandelijke uitlatingen door moslims niet meer onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Daartoe zal de islam als een vijandige religie moeten kunnen worden aangemerkt.

De familie van aanslagplegers dient te worden uitgezet. Individuen en families die geen blijk geven van integratie moeten financieel worden gekort op uitkeringen en voorzieningen. Er moet een beleid komen dat hen ontmoedigt om hier te blijven wonen.

De samenleving als zodanig is er nu wellicht nog niet toe aan zulke harde maatregelen. Maar ze zijn noodzakelijk om een veilig land te behouden en moslims die ons land wel omarmen te beschermen.


6 opmerkingen:

Unknown zei

Warm gevoel als ik besef dat islamkritiek *mag* van verpeegster Halsema van het Nationaal Gekkenhuis.

Peter's Blogboek zei

De islam slaagt er met hulp van links aardig in om kritiek en critici te demoniseren

Peter's Blogboek zei

De islam slaagt er met hulp van links aardig in om kritiek en critici te demoniseren

X zei

In elke religie zit een duivel.
Toch?
Ik kan me niet voorstellen dat een opperwezen het leuk zal vinden dat je zijn creatie verminkt of dood omdat de opperwezen dat opdraagt.(dat soort opdrachten ontvangen van de opperwezen is voor mij gelijk aan opname psychiatrie, want stemmetjes in je hoofd die dat opdragen is een teken van de zieke geest)
Een beetje opperwezen zorgt er zelf voor dat sadisten nooit geboren worden.want almachtig.
Maar goed... in de thuislanden van Lala voelen de mensen zich niet veilig tussen hun eigen broeders.
Want.. wanneer ben je een goede moslim?(gelovige)
En verder.. ik moest ook aan de imam uit Dieren denken.
Per slot is zijn concurrent vermoord.
Vergelijk het met voetbalhooligans, maar dan erger..
Maar goed.. ik ben gelukkig niet geboren als Moslim dus zit niet in deze sekte.

Anoniem zei

Goed stuk, prima analyse van het enorme probleem van de huidige slappe regeringen die gevangen zitten in hun eigen decennialang volgehouden politiek-correcte dogma's.

Voor hen geldt inmiddels damned if I do, damned if I don't: nu eindelijk fouten erkennen en een politieke U-bocht maken zal tot zwaar statusverlies (geloofwaardigheid) en electoraal verlies leiden, tot spanningen met de ondemocratische EU, en met verabsoluteerde, onpraktische mensenrechtenverdagen met te ruime reikwijdte.

Als ze op het heilloze wegkijkpad blijven doorgaan, keert de wal vanzelf het schip en komt het volk in opstand, hetzij op het nippertje nog democratisch via de stembus, hetzij via de straat en een woedende menigte. Onze bestuurders valt terecht heel wat kwalijk te nemen. Fouten maken is 1 ding, ze ontkennen, fout beleid nog jarenlang voortzetten en de schade zodoende nog eens enorm verergeren, en -to add insult to injury- de klokkenluiders, signaleerders en benoemers beledigen en uitsluiten is onvergeeflijk. De gevestigde orde schuift de beslissing zolang mogelijk voor zich uit, maar zal deze bittere pil onvermijdelijk toch moeten gaan slikken. 2017 zal alvast een politieke aardverschuiving veroorzaken in diverse landen.

1 kanttekening:
De familie van aanslagplegers dient te worden uitgezet.

Akkoord, mits sprake is van voorkennis en steun. Er zal een individuele verwijtbaarheid moeten zijn, dat zijn we aan onze rechtsstaat verplicht. Ik hoor nu in het geval van de vermoorde priester dat familieleden de dader, een jihadganger, al eerder hadden horen praten over z'n wens om kerken aan te vallen. Indien ze dat niet aan de autoriteiten gemeld hebben, hebben ze Frankrijk verraden en dienen ze te vertrekken. Het wordt ook tijd om het verouderde verschoningsrecht van familie in geval van kennis over zware misdrijven te laten vervallen.

X zei

http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/mijn-neef-pleegde-aanslag-bataclan/
/2015/12/28/ijzingwekkend-weduwe-bataclan-terrorist-schrijft-hoe-trots-ze-is-op-haar-man/
Deze aanslagen zijn duidelijk gericht op onschuldige burgers en westerse waarden.
Dat er bij aanslagen in Europa soms ook moslimslachtoffers zijn, dat ontken ik niet.
Maar ik denk wel dat ze bewust plekken kiezen waar er minder moslims te verwachten zijn.