zaterdag 16 september 2017

Politieleiding klem tussen parlementaire wensen en dagelijkse praktijk

                                                                    

Na de beeldenstorm (1566) kregen de calvinisten het voor het zeggen. Die wisten wel raad met dubbele loyaliteiten. Omdat verondersteld werd dat katholieken trouw zouden blijven aan Rome en het Heilige Roomsche Rijk, werden ze uitgesloten van overheidsambten.

Dat was toen. Vandaag de dag is zoiets ondenkbaar. De voortschrijdende humanisering schonk de mensheid grondwettelijke rechten en mensenrechten. Iemand uitsluiten van een overheidsambt heet nu racisme en discriminatie. Het daarop gebaseerde beleid gaat ver.

Een paar jaar geleden sprak ik een politie-officier die in zijn regio belast was met de de-radicalisatie van autochtone agenten. In zijn waarneming was de gemiddelde agent een racist die PVV stemde. Volgens hem was het een bijna onbegonnen taak om de mentaliteit eruit te stampen.

Die de-radicalisatie is een wens van onze regering en het parlement. Beide gaan er van uit dat de diversiteit een gegeven feit is en zichtbaar moet worden in overheidsambten. Bij de politie levert dat problemen op. Agenten staan aan het front van de multiculturele samenleving en hebben daar hun buik van vol. Beter dan wie ook zien ze waar het mis gaat. Allochtone agenten hebben het niet gemakkelijk bij de politie. Ze zijn cultureel anders geaard. Hun eergevoel en overgevoeligheid voor discriminatie leidt tot conflicten. Hun veronderstelde dubbele loyaliteit maakt ze in de ogen van autochtone agenten minder betrouwbaar.
Die mindere betrouwbaarheid is een feit. Uit recent onderzoek blijkt dat allochtone agenten zich vier keer zo vaak als autochtone agenten schuldig maken aan corruptie en fraude.

Je zou verwachten dat daar conclusies uit worden getrokken. De leiding van de politie moet echter de wensen van de regering en het parlement uitvoeren. In plaats van te zeggen dat uit de praktijk de conclusie kan worden getrokken dat het een moeilijk realiseerbare wens is, kiest de leiding voor een vlucht naar voren:
Er wordt door de politie tegenover de NOS vooral benadrukt hoe er echt absoluut geen onderscheid kan zijn tussen autochtonen en allochtonen ‘want er zijn ook corrupte autochtone agenten’ en het gaat uitsluitend om ‘individuen’.
Sterker nog, met meer allochtonen binnen de politie gaat het juist alleen maar beter worden: “Met meer medewerkers met een migratieachtergrond, ook op leidinggevende plekken, kun je het onderwerp makkelijker bespreekbaar maken. Een Turkse collega zou tegen een andere Turkse collega kunnen zeggen: ‘ik word benaderd’. Ze kunnen elkaar steunen en begeleiden. Daarmee neemt de integriteit alleen maar toe.”
Het is een weigering om de feiten onder ogen te zien. Als het de politieleiding zou lukken om de diversiteit te vergroten, is het voorspelbaar dat dat over een aantal jaren de problemen nog veel groter zullen zijn dan vandaag.

Een moslim is zelden een individu. De islam kenmerkt  zich juist door de onderwerping van het individu aan de collectiviteit. Een moslim wordt door zijn omgeving afgerekend op zijn loyaliteit ten opzichte van etnische groep waartoe hij behoort en ten opzichte van de islam. Wie, zoals de politieleiding, denkt dat dit kan veranderen, sluit de ogen voor de realiteit en de geschiedenis.

De islam en moslims worden beschermd door grondwettelijke rechten en mensenrechten. Als moslim mag je denken dat de islam Europa dient te veroveren. Je mag er echter geen bijdrage aan leveren omdat het strijdig zou zijn met de rechten van anderen. Daartussen zit een groot schemergebied. En het is het schemergebied  waar de dagelijkse realiteit zichtbaar wordt in de vorm van misleiding, leugen, fraude, corruptie die voor de Nederlandse wet onrechtmatig is en vanuit de islamitische waarden, normen en doeleinden gerechtvaardigd.

Het is niet alleen bij de politie zichtbaar, is alle geledingen van de samenleving speelt zich hetzelfde af. De islam is er echter met de hulp van politiek links in geslaagd om degenen die de vinger op de zere plek leggen, af te schilderen als de feitelijke normovertreders.

Nu D’66 in het nieuwe kabinet de plaats gaat innemen van de PvdA, voorspel ik dat het alleen maar nog erger zal worden. Wegkijken, relativeren, jij-bakken, worden de norm en islamofobie het vergrijp.
Marcough mag ongestraft zeggen dat alle PVV’rs bij de politie ontslagen moeten worden. Daar kun je zelfs nog burgemeester mee worden. Als je zou zeggen dat islamitische allochtonen beter bij de politie geweerd zouden moeten worden, zit je volstrekt fout in het huidige beleid. Zover is het al gekomen. Islamisten sturen het beleid in de door hen gewenste richting.

Gaan we wachten op een door de islam uit te voeren beeldenstorm en de invoering van shariapolitie? Nu nog een boze droom, maar over pakweg 15 jaar een mogelijkheid waar rekening mee moet worden gehouden.
Geen opmerkingen: