zondag 11 september 2016

9/11 en de koran

                                                                        


De dag die de wereld veranderde en mensen bewust maakte van de bedoelingen en de terroristische strijdwijze van de islam, is in ieders geheugen gegrift. De afschuw die de aanslag op de Twin Towers bij velen opriep wordt gecontrasteerd door de triomfgevoelens die het succes van de aanslag bij veel moslims opriep.

Het motief is duidelijk. Amerika is de grote vijand van de islamitische wereld, waarin, op een paar olielanden na, het maar niet wil lukken om tot eenzelfde welvaartsniveau te komen. Amerika is bovendien een christelijk land dat in de ogen van islamisten oorlog tegen de islam voert.

In koranvers 22.39 staat: “Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft de macht om hen bij te staan.”

Door de islam kan geen reguliere oorlog worden gevoerd. Daar heeft het de legers en uitrusting niet voor. De koran roept echter vaak genoeg op tot terreur. De aanslag op de Twin Towers en het Pentagon was echter behalve een terreurdaad ook de  vervulling van een koranvers en moet daarom vanuit de islamisten ook gezien worden als een krachtig symbool. In koranvers 4.78 wordt door Allah geprofeteerd:

Waar gij ook zijt, de dood zal u achterhalen, zelfs al waart gij in sterk gebouwde Torens.”

In dit verband moet de aanslag niet alleen als een aanval op Amerika worden beoordeeld. Het is wellicht nog veel meer een signaal aan moslims dat de macht van Allah groot is en de kracht van de islam sterk. De koran waargemaakt. Hoewel politieke commentatoren de aanslag zien als een tactisch succes, maar een strategische blunder, is het nog maar de vraag of dat laatste ook zo is. Bin Laden zou de bedoeling hebben gehad om Amerika onder druk te zetten om zich terug te trekken uit het Midden-Oosten. Het tegendeel is het geval geweest, daarom zou het een strategische blunder kunnen worden genoemd. Vanuit een Westers perspectief is dat het geval. Wanneer echter vanuit het islamitisch perspectief wordt gekeken kan de aanslag worden gezien als een wake-up call voor moslims. Het tactische succes van de aanval is strategisch gezien ook een aansporing voor moslims om te voldoen aan de kernoproep uit de koran:

-"Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort." [2:193, herhaald in 8:39]

De aanslag  is ook een oproep die ook IS heeft voortgebracht en die streeft net als Al-Qaida naar een complete naleving van de Koran en naar het herstel van de periode van de Profeet. Het mag een utopie worden genoemd, maar utopieën kunnen een sterke aantrekkingskracht hebben als ze religieus worden verpakt. De koran is een oproep voor de strijd om die utopie te bereiken. Dat mag met alle middelen want de ethiek van de islam is simpel: ‘het doel heiligt de middelen’. Dat is ook in de koran terug te vinden. De aanslagplegers kregen vanuit de koran mee dat ze geen gewetensproblemen hoeven te hebben voor het vermoorden van bijna 3000 mensen. De koran spreekt ze vrij.

Al degenen die betrokken waren bij de voorbereiding, ondersteuning en uitvoering van de aanslag van 9/11 kunnen zich beroepen op de ontlasting van hun geweten die Allah hen in de koran geeft:

“…............Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend." [8.12].

Alle hedendaagse terroristen kunnen zich daarop beroepen en ook op alle gunsten die hen verder als martelaar ten deel vallen. De islam kan niet naar vrede streven omdat de letterlijk te nemen koran dat in geen enkel opzicht toestaat.
Geen opmerkingen: